lider

 

Tytuł projektu: ,,Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzbięcinie.
Nr umowy o dofinansowanie: 00880-6935-UM1611420/21

Operacja pn. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzbięcinie, mająca na celu Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Kwota pomocy z umowy przyznana dla operacji:  113 632,00 zł.

Przedmiotem projektu jest operacja pn. ,,Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzbięcinie''. Przedmiotowa operacja przyczyni się do osiągnięcia celu głównego tj. „Zwiększenie przestrzeni konkurencyjności regionu'' oraz celu szczegółowego ,, Poprawa jakości infrastruktury na obszarze LSR''.

W ramach operacji obejmującej infrastrukturę kulturalną zostanie przebudowana i rozbudowana świetlica wiejska  w miejscowości Wierzbięcin. Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju małych miejscowości poprzez poprawę jakości infrastruktury kulturalnej oraz  wzrost atrakcyjności tego obszaru. Zwiększy się również baza kulturalna miejscowości , w której zostanie przebudowana świetlica , co poprawi jakość i warunki życia mieszkańców.