Wizyta delegacji z miasta partnerskiego z Heide w Nowogardzie
W dniach 29 kwietnia-01 maja br. na zaproszenie Roberta Czapli – burmistrza Nowogardu oraz Antoniego Bielidy - przewodniczącego Rady Miejskiej przebywała w naszym mieście 6-osobowa delegacja z miasta partnerskiego z Heide w Niemczech. Goście uczestniczyli w poszczególnych punktach programu „Majówki” oraz wraz z drugą delegacją ze Stowarzyszenia „Naugarder Kreis e.V.” z ulicy Nowogardzkiej z Berlina  w uroczystości wręczenia honorowych wyróżnień „Laur Cisowy”. Ważnym punktem wizyty było wzajemne przekazanie książek i podręczników. Burmistrz Nowogardu przekazał zebrane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowogardzie, książki w języku polskim do nowo utworzonego działu językowego w bibliotece w Heide natomiast pani Telse Schirk, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Heide, podarowała  naszej bibliotece szereg pozycji książkowych w języku niemieckim. Od października br. w Heide rozpocznie się kurs języka polskiego dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Heide organizowany przez szkołę językową Volkshochschule. Organizatorzy kursu i nowo zorganizowanego działu w bibliotece zgłosili jeszcze zapotrzebowanie na nasze książki.


W związku z tym zwracamy się z serdeczną prośbą do mieszkańców miasta i gminy Nowogard, którzy posiadają w swoich zbiorach książki w języku polskim, przede wszystkich książeczki dla dzieci oraz powieści dla dorosłych (zwłaszcza kryminalne) i chcieliby przekazać je miastu partnerskiemu Heide, o przyniesienie ich do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, do Biura Obsługi Interesanta (BOI), pok. nr 5, Plac Wolności 1, do dnia 25 maja 2011r. (środa) do godz. 15.30 .

Zebrane książki zostaną przekazane władzom miasta Heide podczas uroczystości związanych z 15 rocznicą podpisania umowy partnerskiej, która odbędzie się w dn. 27-29 maja 2011r. w Heide.

Informacji w sprawie przekazania książek udziela: Krystyna Dwornik, Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy, tel. 91 39 26 233

Opracowała:
Krystyna Dwornik
Wydział RLiF