Oferta pracy dla tyflopedagoga

Oferta pracy dla tyflopedagoga w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Nowogardzie

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Nowogardzie zatrudni nauczyciela na stanowisku tyflopedagoga od 9 września 2019 roku na czas określony w wymiarze 6/22 godzin tygodniowo.
Wymagane kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN.
Oferty wraz z dokumentami należy składać do dnia 06 września 2019 roku w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Nowogardzie ul. T. Kościuszki 3, 72-200 Nowogard z dopiskiem na kopercie: OFERTA PRACY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4

 Wymagane dokumenty:

  • Podanie
  • Odpis lub potwierdzona kopia ukończenia studiów kierunkowych
  • CV
  • Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Aktualna książeczka zdrowia

Dyrektor Przedszkola:
Elżbieta Majchrzak