2020 03 11 baner

Z okazji Dnia Mamy

{nomultithumb}Z okazji Dnia Mamy

Oferta pracy na trenera środowiskowego

NOWY KONKURS
NA TRENERA ŚRODOWISKOWEGO
ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012”

NOWE WARUNKI ZATRUDNIENIA!!!
PODWYŻSZONE WYNAGRODZENIE, ZMIANA WYMAGAŃ

 IILO ZAPRASZA
DO SKŁADANIA OFERT DO 12 MARCA 2020

Oferta pracy dla pracownika obsługi

OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA OBSŁUGI

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie zaprasza do składania ofert na stanowisko konserwatora powierzchni płaskich/sprzątaczka w wymiarze 1/2 etatu

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Podanie
  2. CV
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Nowogardzie, 72-200 Nowogard, ul. Wojska Polskiego 6, w celu prowadzenia rekrutacji na ww. stanowisko.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 13.03.2020 r. godz. 12.00 z dopiskiem na kopercie „OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA OBSŁUGI”.,

Dyrektor szkoły Anna Łysiak