Spotkanie z przedstawicielami klubu KnagaDnia 20 maja br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubu żeglarskiego Knaga u burmistrza Nowogardu Roberta Czapli wraz z przedstawicielami Gminy Nowogard. Na spotkaniu poruszano temat funkcjonowania kąpieliska miejskiego i jego zagospodarowania. Poruszono również temat zagospodarowania linii brzegowej i wybudowania nowego pomostu przy nabrzeżu klubu który pozwoli osobom korzystającym ze sprzętu pływającego po jeziorze na zacumowanie ich. Przedstawiciele klub Knaga podziękowali również burmistrzowi za pomoc w wyremontowaniu budynku wykorzystywanego na działalność klubu.