Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Policja apeluje:

- o ostrożność w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych. Zwiększony jest ruchu pojazdów i pieszych na drogach. Policjanci będą dbać o bezpieczeństwo, służyć radą i pomocą, jednak wobec uczestników ruchu, którzy w rażący sposób naruszą obowiązujące przepisy, nie będzie taryfy ulgowej. W celu usprawnienia komunikacji, nastąpią zmiany organizacji ruchu w okolicach cmentarzy, dlatego prosimy o szczególną ostrożność i zwiększoną uwagę na znaki drogowe pionowe i poziome. Pieszych natomiast prosimy o poruszanie się po chodnikach i przechodzenie przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych. Apelujemy także o wzajemną życzliwość wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Przypominamy:

- o zabezpieczeniu swojego mienia. Tłumy na cmentarzach, odwiedzające groby swoich bliskich są znakomitą okazją dla złodziei. Często pośpiech i brak należytej uwagi sprawia, że odwiedziny grobów naszych bliskich, mogą stać się okazją do uszczuplenia przez złodziei naszej torebki i portfeli z całej ich zawartości. Radzimy zabrać niewielką sumę pieniędzy ze sobą i poumieszczać ją w różnych miejscach. Jeżeli już bierzemy torebkę (informacja dla pań), to przewieśmy ją przez ramię na ukos zwróconą do przodu (tzn położoną na brzuchu) - nie z boku lub z tyłu, ale od przodu. W ten sposób będziemy mieć torebkę i całą jej zawartość przed sobą na widoku.

Pamiętajmy, że to OKAZJA CZYNI ZŁODZIEJA, A NIE ZŁODZIEI OKAZJĘ.

Przypominamy również, że Policja wzorem lat ubiegłych będzie prowadzić akcję ,,Znicz 2013", dlatego więcej policjantów i przedstawicieli innych służb pojawi się na drogach i w rejonie nekropolii. Stróże prawa będą służyć radą i pomocą, ale wobec uczestników ruchu, którzy w rażący sposób naruszą obowiązujące przepisy ruchu drogowego, będą stosowane surowe kary.