Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Zagospodarowanie terenu SP2

Wykonanie nowych nasadzeń na terenie przed szkołą podstawową nr 2 to kolejny etap poprawy infrastruktury szkolnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Początkiem prac przy szkole była wymiana frontowej elewacji. W dalszym etapie inwestycja ma na celu zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej nr 2 w Nowogardzie zgodnie z opracowaniem i zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu. W ramach prac zostanie również położona kostka brukowa która zastąpi obecnie zniszczony chodnik służący za dojście do szkoły. Szacunkowy koszt zadania to około 130 tysięcy złotych.