Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

W dniach 14-21 czerwca 2019 roku jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie (pl. Wolności 1, pok. 1A),  spis członków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (ZIR), uprawnionych do udziału w głosowaniu w dniu 28 lipca 2019 roku,