odstrzal dzikow Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie nr 4/2024 z dnia 1 litego 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików wolno żyjących. Odstrzał obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2024 r. w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich w załączniku do rozporządzenia > ROZPORZĄDZENIE, aktualizacja rozporządzenia 4/2024 > AKTUALIZACJA
Aktualizowano 10.03.2024 r.