Kancelaria 

 • Monika Machtel-Berlińska - Kierownik Kancelarii - tel. 91 39 26 216

Sekretariat - Plac Wolności 1 tel. 91 39 26 200, fax. 91 39 26 206

 • Magda Tkaczenko - Sekretariat Burmistrza
 • Iwona Tomkowicz - Sekretariat Urzędu BOI
 • Aneta Labocha - Sekretariat Urzędu BOI

Biuro Rady - Plac Wolności 1, tel. 91 39 26 210

 • Helena Młynek
 • Anna Domanowska

Biuro Informatyki - Plac Wolności 5, tel. 913926208

 • Tomasz Zadróżny
 • Andrzej Sawicki

 Wydział Finansowo Budżetowy FB - pl. Wolności 1

 • Marcin Marchewka - Skarbnik Gminy
 • Ewa Fedeńczak - gł. księgowa - tel.91 39 26 223
 • Joanna Kazańska - tel. 91 39 26 222
 • Dorota Burzyńska - tel. 91 39 26 222
 • Joanna Chojarska - tel. 91 39 26 224
 • Iwona Karczewska - tel. 91 39 26 224

Biuro Podatków i Opłat (BPiO) - Plac Wolności 1

 • Eliza Kałmuk - kierownik - tel. 913926217
 • Izabela Szturo - tel. 913926217
 • Monika Wochna - tel. 913926220
 • Monika Beśka - tel. 913926220
 • Arleta Bartczak - tel. 913926220
 • Krystyna Kubska - Kasa - tel. 913926219

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGR) - pl. Wolności 1

 • Cezary Marcinkowski - kierownik - tel. 91 39 26 226
 • Katarzyna Ołubiec - tel. 91 39 26 225
 • Karolina Ostrowska - tel. 91 39 26 225
 • Emilia Barszczak - tel. 9139 26 227
 • Agnieszka Niedośmiałek - tel. 9139 26 227

 Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich (SSiO) - pl. Wolności 1

 • Elżbieta Szmyt - meldunki - 91 39 26 213
 • Marcela Kosakiewicz - meldunki - 91 39 26 212
 • Edyta Bartosik - 91 39 26 212
 • Bartosz Smoliński - dowody osobiste - tel. 91 39 26 215
 • Lila Błaszczyk - dowody osobiste - tel. 91 39 26 215

Sprawy Kadrowe - Plac Wolności 1, tel. 91 39 26 204

 • Katarzyna Kotkiewicz
 • Barbara Zdun

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe - pl. Wolności 5, tel. 91 39 26 234, 235

 • Stanisław Pietrzycki

 Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego (ABPP) - pl. Wolności 5

 • Paweł Krugły - kierownik - tel. 913926229 - pok. 204
 • Iryna Mykhailova - tel. 913926229 - pok. - 204
 • Arleta Pawlik - tel. 913926228 - pok. - 205
 • Milena Grzech - tel. 913926228 - pok. -  205

 Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS) - pl. Wolności 5

 • Jowita Pawlak - kierownik - tel. 913926293 - pok. 209
 • Aleksandra Saniuk - tel. 913926233 - pok. 210
 • Elwira Druciarek - tel. 913926233 - pok.210
 • Karol Obielak - tel. 913926232 - pok. 208
 • Sandra Kwiatkowska - tel. 913926240
 • Hubert Rolka - administrator stadionu miejskiego - tel. 607648154

 Wydział Inwestycji i Remontów (IR) - pl. Wolności 5

 •  - kierownik - tel. 913926241 pok. 211
 • Magdalena Kowalak-Skwarek - tel. 913926240 pok. 212

 Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ) - pl. Wolności 5

 • Wojciech Szponar - z-ca kierownika - tel. 913926238 pok. 202
 • Justyna Wiącek -  tel. 913926238 pok. 202
 • Magdalena Piórko - tel. 913925554 pok. 206
 • Anna Wojsznis - tel. 913925554 pok. 206
 • Artur Bajerski - tel. 913926239 pok. 207
 • Anna Stokłos - tel. 913926239 pok. 207
 • Marcin Grygowski - tel. 913926243 pok. 203
 • Agnieszka Warkalewicz - tel. 913926242 pok. 108
 • Wiktor Furmańczyk - tel. 913926242 pok. 108
 • Ewelina Popieluch - tel. 913926242 pok. 108

 Urząd Stanu Cywilnego (USC) - pl. Wolności 5

 • Karolina Pieczywek - tel. 913926230

Referat Gospodarki Odpadami - ul. 700-lecia 14

 • Małgorzata Białczak - tel. 915785360 - kierownik / wymiar nieruchomości zamieszkałe i składanie deklaracji
 • Marta Kamasz - tel. 915785360 / windykacja
 • Andrzej Gargulińskitel - tel. 915785355 / sprawy techniczne, harmonogram odbioru, dostarczanie pojemników, kontrole segregacji

Referat Edukacji - ul. 3 Maja 6

 • Barbara Sroka - tel. 913925464
 • Jowita Kogut - tel. 913926245

Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych - pl. Wolności 5

 • Justyna Wiącek - tel. 913926238

Świetlica Środowiskowa PROMYK tel. 91 39 20 315

 • Monika Tandecka
 • Sylwia Zielińska