b_260 _ 192_16777215_0_0_images_2012_12_06_heide.jpg1 grudnia 2012r., o godz. 11.00 delegacja miasta Nowogard w składzie: Robert Czapla (burmistrz Nowogardu), Mieczysław Laskowski (w-ce przewodniczący Rady Miejskiej) oraz Szymon Pilipczuk (tłumacz) brała udział w obchodach jubileuszu 10-lecia pełnienia funkcji burmistrza miasta Heide przez pana Ulf’a Stecher’a. Jubileusz obchodzony był w budynku ochotniczej straży pożarnej w Heide, a w jego obchodach wzięło udział około 200 gości, m. in. władze samorządowe, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji. Obok delegacji z Nowogardu na jubileuszu obecna była delegacja z miasta Anklam, które jest również partnerem dla miejscowości Heide.

Goście zostali osobiście powitani przez Burmistrza Heide. Jubileusz prowadzony był przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Heide pana Franz’a Helmut’a Pohlmann’a. Swoje podziękowania za wspólną pracę oraz życzenia składali również zastępcy burmistrza: Manfred Will i Olof Paulsen. Po zakończeniu wystąpień władz samorządowych uroczystego otwarcia dokonał mistrz ceremonii pan Heinrich Schulz. Po tym goście przekazywali życzenia dla Ulf’a Stecher’a.

W imieniu gminy Nowogard życzenia, list gratulacyjny oraz kwiaty wręczyli burmistrz i wiceprzewodniczący RM, którzy podziękowali za wieloletni wkład Ulf’a Stecher’a w partnerstwo z naszym miastem i życzyli dalszych sukcesów w pełnionej służbie. Przekazali również prezent od byłego burmistrza Nowogardu Kazimierza Ziemby oraz życzenia od byłego Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Kazuby.
Burmistrz miasta Heide wyraził ogromne podziękowania wszystkim za udział w uroczystości. W pierwszej kolejności podziękował delegacji naszego miasta i wyraził szczerą chęć na dalszą współpracę partnerską. Obchody jubileuszu uświetniała swoją muzyką kapela młodzieżowa ze szkoły Ditsmarscher Musikschule.
Szymon Pilipczuk