2012 12 07 pomieszczenie przedszkole po 01Zakończono prace remontowe pomieszczenia gospodarczego obok Przedszkola nr 1 przy ul. Żeromskiego w Nowogardzie. Prace wykonywane były przez grupę osadzonych z Zakładu Karnego w Nowogardzie. Remont polegał na skuciu sypiącego się tynku, nałożeniu nowego oraz pomalowaniu ścian po stronie zewnętrznej.

 


Dyrektor Przedszkola- Jolanta Bielska bardzo zadowolona z rzetelnej pracy osadzonych wyraziła równocześnie zadowolenie wynikające z bardzo dobrej współpracy z władzami samorządowymi gminy.
Środki finansowe na pokrycie kosztów materiałów zostały pozyskane dzięki składkom pieniężnym rodziców.

 


Elwira Pietrzykowska

2012.12.07 Pomieszczenie przedszkole 3