Spotkanie z członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla 23 lutego spotkał się z członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie. Na spotkaniu burmistrz w pierwszej kolejności podziękował za wszystkie podejmowane przez seniorów działania oraz pogratulował im widocznych na każdym kroku energii, pasji i zaangażowania w to, co robią.

Spotkanie było bardzo konstruktywne, seniorzy zgłaszali swoje uwagi i problemy jakie napotykają w codziennym życiu. Omawiane tematy głównie dotyczyły poprawy bezpieczeństwa dla pieszych poprzez budowę i naprawę chodników, lokalizacji przystanków autobusowych, naprawy niektórych odcinków dróg oraz ich doświetlenia.

Rozmowy dotyczyły również przebudowy i modernizacji budynku przy ul. 3 Maja 40, który zamieni się w niedalekiej przyszłości w centrum aktywności dla miejscowych organizacji pozarządowych, w której to Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów będzie miał swoje biuro oraz dostęp do wspólnej dużej sali, na której będą się mogły odbywać konferencje, spotkania czy szkolenia. Burmistrz przedstawiał plany i dokumentację dotyczącą przebudowy budynku oraz budowy windy zewnętrznej.