Szanowni Mieszkańcy Gminy NowogardW czerwcu 2023 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla pozyskał środki finansowe w kwocie blisko 2 mln zł. Środki te mogły być przeznaczone na modernizację oświetlenia drogowego na obszarach wiejskich i doświetlenie (budowę nowego oświetlenia) na terenach po PGR-owskich. Wsłuchując się w Państwa głosy został ogłoszony przetarg na wymianę starych, wyeksploatowanych opraw oświetlenia gminnego na nowe i energooszczędne oraz budowę nowego oświetlenia w miejscowościach:

- Wierzbięcin
- Sąpolnica
- Świerczewo
- Warnkowo
- Strzelewo
- Otręby
- łącznik pomiędzy ul. 15 Lutego i ul. Poniatowskiego w Nowogardzie
- na osiedlu Radosław.

Dzięki temu powstaną nowe punkty świetlne lub zmodernizowane o ogólnej liczbie 240 sztuk. Budowa nowego oświetlenia została przewidziana w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa
z wykonawcą została podpisana 24.08.2023 r., z terminem jej realizacji 18 miesięcy od daty jej zawarcia (23.02.2025 r.) Nie mniej dzięki staraniom Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli na chwilę obecną stan zaawansowania robót wynosi ponad 60%.

W czasie inwestycji wykonawca dokonuje próbnych włączeń wybudowanych lamp w celu ich przetestowania oraz wyeliminowania usterek. Jednak do czasu zakończenia i odebrania każdej inwestycji stanowi ona plac budowy, w rękach firmy wykonawczej i nie jest przekazana do eksploatacji.

Dlatego też prosimy Państwa o odrobinę cierpliwości w oczekiwaniu na zakończenie prac budowlanych i serwisowych oraz oddanie placów budów Gminie jako zakończenie zadania.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy. Postaramy się inwestycję prowadzić jak najlepiej i jak najszybciej oraz systematycznie oddawać je Państwu do eksploatacji.

Z poważaniem
Wydział GKMiOŚ
UM Nowogard