Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta Czapli, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten czas bardzo wiele osób (najczęściej zalegający z płatnością alimentów i osoby skazane wyrokiem sądu za drobne przewinienia), na poczet kar sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci lub zamalowywały szpecące napisy na elewacjach budynków. Ten czas, to również dobra współpraca burmistrza z Zakładem Karnym w Nowogardzie, dzięki któremu osoby odbywające karę pozbawienia wolności, przyczyniały się do upiększania naszego miasta poprzez pracę na rzecz jej mieszkańców. Każdego dnia te osoby pracują na naszych ulicach i wnoszą swój wkład w piękno naszego miasta i gminy.

Porządki w gminie Nowogardporządki gminne karczowanie krzaków ul. Nadtorowa

 

 

 

 

 

 

porządki gminne sprzątanie trzcin zalanej ścieżki nad jeziorem
porządki gminne sprzątanie trzcin zalanej ścieżki nad jeziorem

 

 

 

 

 

 

porządki gminne zamiatanie i czyszczenie drogi ul. Nadtorowa
porządki gminne zamiatanie i czyszczenie drogi ul. Nadtorowa

 

 

 

 

 

 

porządki gminne zamiatanie i sprzątanie chodników ul. Racibora
porządki gminne zamiatanie i sprzątanie chodników ul. Racibora

 

 

 

 

 

 

porządki gminne zamiatanie i sprzątanie parkingów przy drodze ul. G.Bema
porządki gminne zamiatanie i sprzątanie parkingów przy drodze ul. G.Bema