Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zatrudni nauczyciela stażystę lub kontraktowego z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z matematyki (vacat) - od 21.10.2019r. do 31.08.2020r. w wymiarze 18 godzin tygodniowo.

 Oferty pracy z dokumentacją należy składać w terminie do dnia 16 października 2019 r.  do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły, ul. Stefana Żeromskiego 5, 72-200 Nowogard  z dopiskiem na kopercie: OFERTA PRACY - nauczyciel matematyki

 Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • odpis lub potwierdzona kopia ukończenia studiów potwierdzających kwalifikacje
    do pracy na danym stanowisku
  • CV
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dyrektor Szkoły
Ewa Żylak