pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 723/18

DziałkaBurmistrz Nowogardu ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 723/18 o pow. 22 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), położona w obrębie nr 2 m. Nowogard.

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości – zabudowa handlowo – usługowa, przedszkole miejskie, zabudowa mieszkalna.

szczegóły na stronie http://bip.nowogard.pl/unzip/10342.dhtml

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
Burmistrz Nowogardu Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 216/2 o pow. 4523 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), położona w obrębie nr 3 m. Nowogard.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2019r. o godz. 1000 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej  /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 960.000,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 10.000,00 zł.

szczegóły na stronie bip.nowogard.pl