2020 03 11 baner

2013 12 16 parking 5 marca 01

Trwa budowa parkingu przy ul 5 Marca w Nowogardzie. Jest to kolejny etap realizacji programu zwiększania miejsc parkingowych na terenie miasta Nowogard.
W dniu 20 listopada podpisana została umowa z firmą „AZBUD" z Nowogardu na budowę parkingu przy ulicy 5 Marca w Nowogardzie – w okolicy sklepu Groszek. Widoczny postęp prac sprawdzał burmistrz Nowogardu Robert Czapla. Zakres prac obejmuje wybudowanie 13 nowych miejsc parkingowych w tym miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej oraz dla rodzica z dzieckiem. Nowa nawierzchnia wybudowana będzie z kostki betonowej.


Przewidywane jest również wycięcie dwóch drzew oraz żywopłotu, z którego część zostanie przesadzona. Koszt zadania 58 762,40 zł brutto. Prace potrwają do 20.01.2014 r.
Długo trwała procedura zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę parkingu. Wynikała z zbyt bliskiej odległości parkingu od wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Pomimo braku sprzeciwu mieszkańców, zgodę na odstępstwa zbliżenia się projektowanej inwestycji na odległość mniejszą niż to jest w przepisach, wydaje jedynie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej.

Anna Narkiewicz