2013 12 03 krwiodawstwo 0155 – lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
30 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyły się obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa w Nowogardzie. Spotkanie otworzył prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża Zdzisław Szmit witając wszystkich bardzo serdecznie. Następnie wraz z zaproszonymi gośćmi oraz członkami Klubu HDK rozpoczęli spotkanie od wysłuchania hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych m.in.: burmistrz Nowogard Robert Czapla, burmistrz Dobrej Barbara Wilczek, wójt gminy Osina Krzysztof Szwedo. Obecny byli również: prezes Zachodniopomorskiego Zarządu PCK, jednocześnie dyr. Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie dr. Jarosław Nowak. A także członkowie klubu oraz sponsorzy.

 

Na spotkaniu przedstawiona została historia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, który obchodzi w tym roku 55 – lecie swojego istnienia.
Następnie prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego PCK dr. Jarosław Nowak, odznaczył Odznaką Honorową PCK IV Stopnia  krwiodawców i członków wspierających PCK i Ruch HDK.

Wśród odznaczonych znaleźli się:

  • Barbara Wilczek – burmistrz Dobrej Nowogardzkiej
  • Wierzchnicki Edward – Krwiodawstwo Dobra Nowogardzka
  • Król Stanisław- Dobra Nowogardzka
  • Piotrowski Tadeusz – Nadleśnictwo Nowogard
  • Krzysztof Filip – Mat – Bud Nowogard
  • Wiesław Małek – Aumix Nowogard
  • Agnieszka Kapuda - księgarnia „CYMELIA" Nowogard
  • Małgorzata Ołubiec – księgarnia Nowogard

W spotkaniu głos zabrali zaproszeni goście doceniając postawę krwiodawców, którzy bezinteresownie oddając krew ratują życie i zdrowie innym.
Uznania i ciepłe słowa za działalność Klubu padły także ze strony burmistrza Roberta Czapli, który dziękując za to że są tacy ludzie, którzy w ten niepowtarzalny sposób, zupełnie bezinteresownie i szczerze pomagają innym ludziom i ratują ludzkie życie, podkreślił „...iż każda ilość oddanej krwi, nawet ta najmniejsza zawsze ratuje czyjeś ludzkie życie, a to dar bezcenny". W najbliższym sąsiedztwie brak jest stałych punktów krwiodawstwa (Nowogard Goleniów Osina, Dobra) oprócz Gryfic. Krwiodawcy, których przybywa z roku na rok, co świadczy o wrażliwości społecznej, nie mają możliwości oddania krwi. To martwi. Rodzą się zatem liczne pytania i wątpliwości: dlaczego są likwidowane stałe punkty krwiodawstwa? O co w tym wszystkim chodzi? Mimo wielu podjętych działań przez burmistrza, a między innymi wystosowanie pisma do Ministra Zdrowia o utworzeniu stałego punktu krwiodawstwa przy Miejskim Szpitalu Publicznym w Nowogardzie, otrzymano odpowiedz, że w Nowogardzie na obecną chwile nie zostanie utworzony punkt bowiem Ministerstwo przewidziało tylko ambulans do pobierana krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Szczecinie. Jednak sam ambulans problemów honorowego krwiodawstwa i zapotrzebowania na krew nie rozwiąże.

2013 12 03 krwiodawstwo podziekowanieW trakcie spotkania na ręce burmistrza Nowogardu złożono podziękowania i słowa uznania za wspieranie Ruchu Krwiodawstwa. Podobnego podziękowania otrzymali również: burmistrz Dobrej Nowogardzkiej oraz Wójt gminy Osina.
Uroczystość była nie tylko okazją do wręczenia nagród i odznaczeń osobom, które systematycznie oddają krew, organizują akcje krwiodawstwa i wspierają rozwój honorowego krwiodawstwa, lecz stała się także jedyną w swoim rodzaju okazją do spotkania krwiodawców i przyjaciół Polskiego Czerwonego Krzyża .

Anna Narkiewicz

2013 12 03 krwiodawstwo 01