2020 03 11 baner

Stypenia Prezesa Rady Ministrów - Barbara Pawlowska25 listopada 2013 ponad 180 uczniów województwa zachodniopomorskiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Stypendium takie może być przyznane jednemu uczniowi w każdej szkole ponadgimnazjalnej. W imieniu Premiera wyróżnienia wręczał wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz.
Stypendium otrzymują uczniowie o najwyższej średniej, nienagannym zachowaniu oraz działalności pozalekcyjnej.

W II Liceum Ogólnokształcącym stypendium uzyskała Barbara Pawłowska uczennica klasy IIIc.

Więcej szczegółów na stronie Radia Szczecin.