Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXXI sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie jako sesję nadzwyczajną. Początek obrad:

5 listopada 2013 roku (wtorek) o godzinie 830 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie - przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego pw. Świętego Stanisława Kostki w Maszkowie na wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych obejmujących wymianę okien w kościele.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na 2013 rok.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na 2013 rok.
  5. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Antoni Bielida