Od ponad dziewięciu lat, na polecenie Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

Czyszczenie mola.
Czyszczenie mola


ul. Jana Pawła II - sprzątanie parkingów
ul. Jana Pawła II - sprzątanie parkingów
plaża obkaszanie terenu przed zimą
Plaża - obkaszanie terenu przed zimą
Przedszkole nr 1 - termomodernizacja budynku
Przedszkole nr1 - termomodernizacja budynku
ul. Wojska polskiego, porządki jesienne
ul. Wojska polskiego, porządki jesienne