Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Nowogardzki Dom Kultury, na inauguracje roku kulturalno-oświatowego 12 września 2019 r. o godzinie 17:00 ,w sali widowiskowej NDK.
Podczas spotkania przybliżymy sylwetki instruktorów oraz działalność naszych pracowni i zespołów.
Więcej informacji o zajęciach, nowościach i instruktorach na stronie www.ndk.pl

Andrzej Sawicki