2020 03 11 baner

Remiza Wołowiec 02

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla po raz kolejny wspiera mieszkańców w trosce o zdrowie i dbałość o środowisko naturalne.

W poniedziałek, 5 sierpnia Burmistrz Robert Czapla złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ) w Szczecinie, wniosek o przyznanie dotacji w zakresie usuwania azbestu.

Wnioskowana kwota dofinansowania to 37 936,61 zł, czyli 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją tych odpadów. Po otrzymaniu dofinansowania z WFOŚ burmistrz ogłosi przetarg na demontaż i odbiór płyt azbestowych.

Łącznie z terenu Gminy Nowogard ma zostać usuniętych 5000 m2, czyli ponad 90 ton wyrobów zawierających azbest.

Przypomnijmy, że do 22 lipca br. mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski do Urzędu Miejskiego w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (eternit). Wpłynęło 40 wniosków z terenu miasta i gminy Nowogard: 4 na demontaż i utylizację istniejącego pokrycia dachowego oraz 36 na odbiór i utylizację płyt azbestowych. / Marcin Gręda