Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

gallery1
Nowym elementem znajdującym się na ścieżce rowerowej dookoła jeziora jest Mostek. Konstrukcja jest wyższa, szersza oraz poprawia bezpieczeństwo użytkowników ścieżki rowerowej. Nowy mostek już jest oddany do użytku, dodatkowo posiada barierki których poprzedni nie miał . Koszt inwestycji to 25 tysięcy złotych. Całość prac polegała na wymianie konstrukcji pod poszerzenie bieżni po obu stronach pomostu, wykonanie nowej bieżni na całej długości pomostu oraz trzykrotne impregnowanie elementów drewnianych. Niby nic wielkiego a jednak cieszy oko i poprawia bezpieczeństwo osób mijających się na mostku.