Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2019/08/09_Dozynki_Wolowiec
Zbliżają się dożynki gminne, które w tym roku odbędą się w Wołowcu.

Charakterystyczne świętowanie w ramach dożynek bazuje na szeregu zwyczajów, jakie zrodziły się jeszcze w czasach plemion bałtyckich i Słowian. Kiedyś na dożynki mówiono obrzynki, wieńcowe, okrężne, wyżynki. W rejonie śląskim z kolei posługiwano się określeniem żniwniok.

Najpierw dożynki odnosiły się do kultu roślin oraz drzew, a z czasem dopiero zaczęto je utożsamiać z rolnictwem. Współczesne dożynki, w dzisiejszym ich wymiarze, pojawiły się dopiero w szesnastym stuleciu, ponieważ wtedy zaczęły funkcjonować folwarczno-dworskie gospodarki. Święto dożynkowe zdecydowanie poświęcone jest rocznym zbiorom zbóż, to swego rodzaju podziękowanie za obfitość plonów.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z Adamem Orpelem, Sołtysem Wołowca, zapraszają mieszkańców gminy Nowogard na Gminne Dożynki 2019, które odbędą się na boisku w Wołowcu, w sobotę, 31 sierpnia br.

Szczegółowy program zostanie podany w najbliższym czasie.

Dożynki gminne to nie tylko samo święto, ale również czas przed świętowaniem, kiedy rozpoczynają się przygotowania do tego wydarzenia. A rozpoczyna się to od zgłoszenia kandydatury sołectwa na współorganizatora dożynek, a po jego wyborze rozpoczyna się planowanie. Tak było podobnie w przypadku tegorocznego miejsca świętowania.Piotr Suchy