2019/08/09_Wierzbiecin_spotkanie
W czwartek, 8 sierpnia br., burmistrz Robert Czapla, spotkał się z sołtys Wierzbięcina Agnieszką Nowacką i mieszkańcami sołectwa. W spotkaniu towarzyszyła burmistrzowi główna księgowa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Ewa Fedeńczak.

Głównym celem spotkania było ustalenie przyszłych działań inwestycyjnych na terenie sołectwa na czas trwania tej kadencji.

Na pierwszym miejscu najważniejszym zadaniem dla zebranych mieszkańców jest rozbudowa dotychczasowej świetlicy i na ten cel oraz na stworzenie wymaganej dokumentacji zaplanowano, że w funduszu sołeckim zostanie zabezpieczona odpowiednia kwota, zaś pozostałe koszty z tym związane pokryje gmina. W dalszej kolejności na kolejne lata zaplanowano: postawienie oświetlenia przy placu zabaw, rekultywacja terenu – likwidacja starych trybun, budowa siłowni na świeżym powietrzu i rozbudowa o kolejne elementy placu zabaw.

Dyskusja momentami była bardzo ożywiona, ale merytoryczna i ostatecznie ustalono harmonogram działań na lata 2019 – 2023. Jest to niewątpliwie zasługa mieszkanek sołectwa Wierzbięcin, które po wyborach nowej sołtys i członków Rady Sołeckiej, postanowiły założyć również Koło Gospodyń Wiejskich i w ten sposób wziąć w swoje ręce los wsi. I jak widać, udaje się im to wyśmienicie – bo to one były obecne na spotkaniu z burmistrzem (nie było żadnego mężczyzny, poza gośćmi), by przedstawić swoje wizje, które chciałyby zrealizować w najbliższym czasie. (ps)