images/2019/08/07_Klasa_sportowa_w_SP1/
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla od wielu lat inwestuje i aktywnie wspiera rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z terenu gminy: m.in. powstają siłownie na świeżym powietrzu, na ukończeniu jest remont urządzeń na skateparku a w każdym tygodniu wakacji organizowane są różnorodne turnieje sportowe. W działania te wpisuje się także powstanie w Nowogardzie klasy sportowej o profilu piłki ręcznej. Pomysł tym bardziej celny, że przy szkole od lat działa klub piłki ręcznej "Jedyneczka" odnoszący znaczne sukcesy w tej dyscyplinie. Klasa sportowa w SP 1 ruszy już we wrześniu tego roku.
We wtorek, 6 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Burmistrz Robert Czapla zawarł z Jarosławem Szymaniakiem - koordynatorem Ośrodków Szkolenia Piłki Ręcznej w województwie zachodniopomorskim, umowę o utworzeniu w Nowogardzie pierwszej klasy sportowej. W podpisaniu umowy wzięli również udział: Jakub Tarczykowski - prezes Zachodniopmorskiego Związku Piłki Ręcznej, Marcin Wolny, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w nowogardzkim Zespole Szkół i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz dyrektor SP1 Anna Łysiak i Lilla Kaźmierowska reprezentująca gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół.

 


- Chcemy, aby nasze dzieci i młodzież mogły rozwijać swoje umiejętności gry w piłkę ręczną. Od początku września ruszy VII klasa sportowa. Gdy projekt się rozwinie będziemy mogli go poszerzyć również o młodsze roczniki – mówił burmistrz Robert Czapla. – Klasa sportowa, to przede wszystkim więcej godzin zajęć wychowania fizycznego w planie. 
- Warto wrócić do dobrych tradycji Nowogardu w sportowych wynikach z zakresu piłki ręcznej – mówił Marcin Wolny, który również zabiegał o przystąpienie do programu.

Dzięki podpisanej umowie, uczniowie klasy sportowej zamiast 4 godzin będą mieli 10 godzin zajęć fizycznych w tygodniu. Szkoleniem objęci będą w tym programie chłopcy. Klasa sportowa ma liczyć nie mniej niż 12 osób. Przystąpienie do programu to również bogatsze wyposażenie szkoły w sprzęt sportowy, szkolenia i opieka medyczna dla młodych adeptów piłki ręcznej.

- Z racji tego, że pochodzę z Nowogardu za swój cel postawiłem, aby tutaj utworzyć taką klasę. Dzięki temu programowi szansę na rozwój ma też nowogardzki klub „Jedyneczka” – powiedział Jakub Tarczykowski.
- Zaczynamy jedną klasą, ale chcemy rozszerzać działalność. Chcemy wrócić do tradycji Nowogardu, kiedy szczycił się on piłką ręczną. Ośrodki Szkolenia Piłki Ręcznej działają od czterech lat na terenie całej Polski – mówił Jarosław Szymaniak. – Jest to program ministerialny, dofinansowany przez Ministerstwo Sportu, prowadzony przez Związek Piłki Ręcznej.

Uczniowie klasy sportowej będą mieli konsultacje, najpierw wojewódzkie, następnie ogólnokrajowe. Ma to na celu ocenę ich umiejętności i ewentualne kształtowanie przyszłej kariery zawodnika piłki ręcznej. /Beata Strzelecka