Kwoty za smieciPrzed środową sesją (7 sierpnia br.), odbyła się Komisja Finansowo-Gospodarcza. Radni pod przewodnictwem Jacka Rafińskiego debatowali nad uchwałami, które będą przyjmowane przez Radę Miejską.

Pierwsza uchwała dotyczyła stawek za odbiór śmieci.

Pomimo wcześniejszych prób, to podwyżek nie da się uniknąć. Wśród przyczyn wzrostu opłat za śmieci samorządy wymieniają wprowadzenie przez rząd podwyżki tzw. opłaty marszałkowskiej (opłata środowiskowa), czyli opłaty za składowanie odpadów. Przyjęte rozporządzeniem Rady Ministrów, w 2015 roku było to 24 zł za tonę, a obecnie wynosi już 170 zł, z kolei w roku 2020 r. - 270 zł.

Kolejną przyczyną wzrostu cen za wywóz śmieci w gminie Nowogard jest zwiększenie, aż o 26% kosztów, za przyjmowanie odpadów komunalnych przez Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami R-XXI w Słajsinie. R-XXI odbierające od mieszkańców śmieci zostało przez Rząd zobowiązane do szeregu kosztownych inwestycji, bez których nie mogłoby świadczyć usług, a to m. in. obligatoryjny monitoring terenów składowania odpadów czy operaty przeciwpożarowe. Do tego należy dodać wzrost cen benzyny, energii i płacy minimalnej co wprost przekłada się na koszty ponoszone przez Zakład w Słajsinie, a to w konsekwencji oznacza podwyżkę m.in. i dla mieszkańców gminy Nowogard.

Po analizach, które przeprowadził wraz z pracownikami UM zastępca burmistrza Krzysztofa Kolibskiego, zaproponował on radnym najmniej obciążającą mieszkańców propozycję odnośnie podwyżki za odbiór śmieci – podwyżkę tylko o 13%. To umożliwi pokrycie zobowiązania, które po podwyżce wzrosło o ponad 550 tys zł. Warto też w tym miejscu wspomnieć, że ustawa zabrania Gminie dokonywania dopłat w razie powstania bilansu ujemnego – system ma się sam bilansować na zero. Porównując stawki wprowadzane przez inne gminy, to w gminie Nowogard zaproponowane stawki po podwyżkach są i tak najniższe.

Komisja większością głosów poparła propozycję podwyżki o 13% i przyjęcie takiej uchwały będzie rekomendować Radzie Miejskiej.

Druga uchwał to zmiany w budżecie, wśród których projekt uchwały przewiduje zabezpieczenie pieniędzy na: 1. Wykonanie bieżni trójtorowej, skoczni w dal oraz zrzutni do pchnięcia kuli – burmistrz Robert Czapla pozyskał na ten cel dofinansowanie od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego; 2. Realizację zadania pn. Elektromobilność i alternatywne źródła energii na terenie gminy Nowogard; 3. Dotacja dla Biblioteki Miejskiej na remont; 4. Wykonanie dokumentacji przebudowy świetlicy w Wołowcu; 5. Zmiany w funduszu sołeckim Konarzewa i Glicka, Czermnicy i Olchowa.

Komisja większością głosów poparła projekt uchwały.

W środę przekonamy się, jak za uchwałami zagłosują wszyscy nowogardzcy radni. (ps)