2020 03 11 baner

{nomultithumb}

Rata za alkohol do 31 maja 2020r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy Nowogard:
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

arimr logoRadny Rady Miejskiej w Nowogardzie – Marcin Nieradka objął stanowisko kierownika biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w powiecie goleniowskim.
Biuro powiatowe zachodniopomorskiego oddziału regionalnego ARiMR mieści się przy ul. Batalionów Chłopskich 3 w Nowogardzie, tel. 91 392 57 66, fax 91 392 29 92.(BS)