Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

izbaW niedzielę, 28 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyły się wybory członków Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (ZIR). Komisja w składzie: Małgorzata Saja (przewodnicząca), Ewa Fedeńczak, Danuta Nowak, Lidia Salamon i Paweł Kolanek w głosowaniu tajnym wybrała reprezentantów Izby z terenu Gminy Nowogard.
W głosowaniu wzięły udział 64 osoby, na 1538 uprawnionych. Oddano 64 karty do głosowania w których oddano 63 głosy ważne i 1 głos nieważny. Do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zostali wybrani: Dariusz Olejnik z Ostrzycy i Łukasz Tracz z Lestkowa.

Wybory do Izby Rolniczej przeprowadzono w większości gmin w naszym regionie. Z każdej gminy wybierano 2 przedstawicieli - płatników podatku rolnego będących członkami Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, którzy będą organizować i reprezentować swoje środowisko m.in. w rolniczych agencjach rządowych lub podczas konsultacji sejmowych. (BS, fot. BS)