Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2019/07/31_Osowo_spotkanie/
W środę, 31 lipca br. w Osowie zorganizowano spotkanie mieszkańców wsi, w którym wziął udział Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz Ewa Fedeńczak z Wydziału Finansowo – Budżetowego z Urzędu Miejskiego.
Nowo wybrana sołtys Agnieszka Michalska poruszyła kilka kwestii, w tym sprawę wydatków, które poniosło sołectwo Osowo w poprzedniej kadencji. Omówiono też kwestię remontu świetlicy wiejskiej. Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku, burmistrz Robert Czapla przekazał na rzecz wsi materiały budowlane. Remont miał być wykonany dzięki pomocy mieszkańców. Do zakończenia remontu pomieszczeń w czasie poprzedniej kadencji, gdy sołtysem była Marlena Lisowska - nie doszło.
Burmistrz zaproponował mieszkańcom aby zaplanować kolejne spotkanie, m.in. z nowo wybraną sołtys, w czasie którego podjęte zostaną konkretne działania względem rozwiązania problemów wsi.
- Jestem otwarty na współpracę. Chętnie pomogę w realizacji waszych celów, które – jako sołectwo – podejmiecie – mówił burmistrz.

W końcowej części spotkania Robert Czapla przypomniał mieszkańcom o możliwościach wydatkowania pieniędzy z funduszu sołeckiego (sołectwo Osowo ma jeszcze do wykorzystania pulę ok. 9,5 tys. zł). Zachęcił również do wzięcia udziału w tegorocznych konkursach dożynkowych oraz wyjaśnił zasady wynajmu sali świetlicy dla osób prywatnych. (nws)