Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2019 07 31 sciezka podpisanie2019 07 31 sciezka

31 lipca 2019 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał wniosek o udzielenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na wykonanie ostatniego odcinka budowy ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego.
Przypomnijmy, że 30 października 2018 r., burmistrz Robert Czapla, w towarzystwie pracowników Urzędu Miejskiego, dokonał oficjalnego odebrania wykonanych etapów nowo wybudowanej ścieżki dookoła jeziora. Projekt, dofinansowany w kwocie ponad 2 800 000, zł obejmował wykonanie szlaku dydaktyczno-przyrodniczego w oparciu o walory przyrodnicze Jeziora Nowogardzkiego oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sarni Las”. W lipcu br. po wykonanej kontroli projektu przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, oficjalnie zamknięto jego realizację. W protokole pokontrolnym widnieje zapis: bez uwag, co znaczy, że ścieżkę wykonano wzorcowo, z zachowaniem wszystkich procedur wymaganych przez przekazującego dotację.
Dzięki temu otwarte zostały dalsze możliwości rozbudowy ścieżki w oparciu o środki zewnętrzne.

Przedmiotowa inwestycja została podzielona na 6 etapów. 5 etapów zostało wykonanych przy udziale wsparcia środków Urzędu Marszałkowskiego.
Szlak został oznaczony tablicami informacyjno-dydaktycznymi - na trasie wyznaczono 15 przystanków pozwalających m.in. na zapoznanie się z funkcjonowaniem ekosystemów wodnych, łąkowych i leśnych. Do wykonania pozostał odcinek o długości 1137,14 m zlokalizowany na terenie leśnym, w pobliżu Domu Pomocy Społecznej.

W opinii Burmistrza Roberta Czapli, szansę na realizację całej inwestycji były duże, cyt. -”Radni poprzedniej kadencji sprzeciwili się przeznaczeniu wnioskowanej przez mnie kwoty na wykonanie ostatniego etapu ścieżki, który znajduje się na terenie DPS. W chwili obecnej podejmujemy starania, aby pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. Jeżeli się to nam nie uda, będzie trzeba poszukać brakującej kwoty w budżecie gminy. Szkoda, bo mieliśmy szansę wykonać brakujący odcinek i odzyskać dodatkowo 80% poniesionych na tę inwestycję kosztów".

Takie środki, dosłownie ”rzutem na taśmę” , udało się znaleźć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Niestety, formy dotacyjne są już na wyczerpaniu, pozostaje jednak szansa na uzyskanie preferencyjnej pożyczki w 20% umarzalnej, o niskim oprocentowaniu na poziomie 0,2% .
Termin na przesłanie wniosku o pożyczkę mija z dniem 31 lipca br., wobec tego Burmistrz Robert Czapla osobiście udał się w dniu dzisiejszym do siedziby WFOŚiGW złożyć stosowny wniosek.
Wartość kosztorysowa ostatniego etapu to ponad 800 tys. złotych.

Pozostaje mieć nadzieję, że pożyczka zostanie udzielona i cały szlak wykonany tak, aby zachować jego kompletność i uczynić jedną z największych atrakcji naszej gminy i całego powiatu goleniowskiego.