Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie zatrudni:

 1. Nauczyciela języka niemieckiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo,
 2. Nauczyciela techniki w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
 3. Nauczyciela – logopedy w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
 4. Nauczyciela – bibliotekarza w wymiarze 5 godzin tygodniowo,
 5. Nauczyciela przyrody w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
 6. Nauczyciela informatyki w wymiarze 5 godzin tygodniowo,
 7. Nauczyciela religii w wymiarze 9 godzin tygodniowo,
 8. Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze 18 godzin tygodniowo,
 9. Nauczyciela języka polskiego w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

 

Okres zatrudnienia od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020r.

WYMAGANIA:

 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 1 sierpnia 2017r.),
 • Podanie,
 • CV,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie o niekaralności.

Mile widziani są kandydaci, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.

Oferty pracy z dokumentacją należy składać w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r. – godz. 12.00 do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół – ZEAS, ul. 3 – go Maja 6, 72-200 Nowogard z dopiskiem na kopercie: OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻABOWIE.