2020 03 11 baner

{nomultithumb}

Rata za alkohol do 31 maja 2020r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy Nowogard:
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

 images/2019/07/27_Konarzewo/
Jednym z priorytetów Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli jest rozwój obszarów wiejskich. Stąd m.in. ostatnio oddana do użytku, nowo wybudowana świetlica wiejska w Krasnołęce, czy rozpoczęta budowa świetlicy wiejskiej w Wyszomierzu.
W piątek, 26 lipca br. burmistrz ogłosił zaproszenie do składanie ofert na realizację kolejnej inwestycji – realizując tym samym wyborcze obietnice dane mieszkańcom Konarzewa.

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie. Obiekt będzie mógł spełniać wiele funkcji, w tym świetlicy wiejskiej, gdzie będzie można organizować spotkania, zajęcia oraz imprezy okolicznościowe.

Termin składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie mija 9 sierpnia 2019 r o godz. 12:00.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się pod adresem:
http://bip.nowogard.pl/unzip/10858.dhtml
/Beata Strzelecka