Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Od ponad ośmiu lat, na polecenie Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

alejki pod murami - sprzątanie
alejki pod murami - sprzątanie

 

 

 

 

ul. Jana Pawła II - sprzątanie parkingów i chodników
ul. Jana Pawła II - sprzątanie parkingów i chodników

 

 

 

lakierowanie i wymiana siedzisk na murkach przy ul. Zielonej
lakierowanie i wymiana siedzisk na murkach przy ul. Zielonej

 

 

 

oczyszczanie schodów dochodzących do alejki nad jeziorem
oczyszczanie schodów dochodzacych do alejki nad jeziorem

 

 

 

pielenie żywopłotów nad jeziorem
pielenie żywopłotów nad jeziorem

 

 

 

 

ul. Piłsudskiego - sprzątanie
ul. Piłsudskiego - sprzątanie

 

 

 

 

Przedszkole nr 4 - remont korytarza
Przedszkole nr 4 - remont korytarza

 

 

 

 

sprzątanie parkingów
sprzątanie parkingów

 

 

 

 

ZSO - remont sal lekcyjnych
ZSO - remont sal lekcyjnych