Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

W ramach realizowania przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę bieżącego utrzymania dróg w ostatnim tygodniu wyremontowano:

ulica Bankowa w Nowogardzie.
ulicę Bankową w Nowogardzie...

 

 

 

 

 

 ul. 15 Lutego
oraz nawierzchnię ulicy 15 Lutego.