Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Od ponad ośmiu lat, na polecenie Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

Błotno - termomodernizacja
Błotno - termomodernizacja

 

 

 

 

Konserwacja desek na siedziska przy ul. Rzeszowskiego
konserwacja desek na siedziska przu ul. Rzeszowskiego

 

 

 

 

odkrywanie krawędzi ścieżek i placu skatepark
odkrywanie krawędzi ścieżek i placu skatepark

 

 

 

 

plaża (domki) - koszenie terenu
plaża (domki) - koszenie terenu

 

 

 

 

skarpa przy ul. Zielonej - odcinanie przerastających traw
skarpa przy ul. Zielonej - odcinanie przerastających traw

 

 

 

 

Wołowiec - obkaszanie terenów gminnych
Wołowiec - obkaszanie terenów gminnych