Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2019/06/13_Dyrektorzy
W środę, 12 czerwca br., zebrały się komisje, powołane w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola. Po przeprowadzeniu procedury wyboru, wymaganą bezwzględną większością głosów, na dyrektorów poszczególnych placówek na kolejne 5 lat zostali w wyniku konkursu wybrani:

 

 Zylak Ewa Szkoły Podstawowej nr 2 – pani Ewa Żylak, 
 Sobolewski Bogdan  Szkoły Podstawowej nr 4 – pan Bogdan Sobolewski,
Majchrzak Elzbieta   Przedszkole nr 4 - pani Elżbieta Majchrzak.

W komisji z ramienia organu prowadzącego zasiedli: Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski, Skarbnik Marcin Marchewka, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marcin Wolny oraz z Zespołu Ekonomicznego Szkoł i Przedszkoli - Liliana Kazimierczak. Wybranym dyrektorom życzymy sukcesów w pracy pedagogicznej. (BS, fot. MM)