2020 03 11 baner

2019 06 11 czapla

W związku ze zdarzeniami losowymi (pożarów budynków mieszkalnych), które dotykają mieszkańców naszej gminy Burmistrz Nowogardu Robert Czapla złożył cztery wnioski do Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dodatkowego wsparcia finansowego dla rodzin poszkodowanych w pożarze. Pomoc jaką mogą uzyskać jest niezbędna biorąc pod uwagę wysokie koszty remontowe. W dniu 05.06.2019r Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał już pierwszą z umów z Wojewodą Zachodniopomorskim p. Tomaszem Hinc w sprawie przyznania dotacji celowej na rzecz rodziny poszkodowanej w pożarze. Wszystkie rodziny ponadto zostały objęte wsparciem finansowym oraz socjalnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Należy nadmienić iż, Urząd Miejski w Nowogardzie z podległą mu jednostką organizacyjną tj. Ośrodkiem Pomocy Społecznej jako jeden z nielicznych w kraju realizuje wparcie w sytuacjach kryzysowych przez 24 godziny na dobę.