Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2019 06 11 czapla

W związku ze zdarzeniami losowymi (pożarów budynków mieszkalnych), które dotykają mieszkańców naszej gminy Burmistrz Nowogardu Robert Czapla złożył cztery wnioski do Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dodatkowego wsparcia finansowego dla rodzin poszkodowanych w pożarze. Pomoc jaką mogą uzyskać jest niezbędna biorąc pod uwagę wysokie koszty remontowe. W dniu 05.06.2019r Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał już pierwszą z umów z Wojewodą Zachodniopomorskim p. Tomaszem Hinc w sprawie przyznania dotacji celowej na rzecz rodziny poszkodowanej w pożarze. Wszystkie rodziny ponadto zostały objęte wsparciem finansowym oraz socjalnym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Należy nadmienić iż, Urząd Miejski w Nowogardzie z podległą mu jednostką organizacyjną tj. Ośrodkiem Pomocy Społecznej jako jeden z nielicznych w kraju realizuje wparcie w sytuacjach kryzysowych przez 24 godziny na dobę.