Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

bibMożna już składać oferty na projekt przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami burmistrza, dotyczącymi najważniejszych w gminie obiektów kultury, w poniedziałek, 10 czerwca br. burmistrz Robert Czapla podpisał zaproszenie do składania ofert na projekt przebudowy biblioteki.
Modernizacja budynku powinna uwzględniać między innymi: remont wnętrza (w tym instalacji), remont dachu i kotłowni oraz docieplenie i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.
Termin składania ofert wraz z wizualizacjami zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie” upływa 25.06.2019 r., o godz. 12:00. Oferty należy składać w podanym terminie, w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, w Biurze Obsługi Interesanta, w pokoju Nr 5. (BS)

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
http://bip.nowogard.pl/unzip/10687.dhtml