Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

barszczNa polecenie Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, corocznie przeprowadzana jest akcja likwidacji i ograniczenia występowania na terenie gminy barszczu Sosnowskiego.

Roślina ta jest niebezpieczna dla zdrowia, dlatego w kontakcie z nią należy zachować szczególną ostrożność i unikać zetknięcia skóry z sokiem z jej liści czy pędów – przypomina burmistrz. Roślina jest nie tylko niebezpieczna dla zdrowia. Powoduje także degradację środowiska przyrodniczego.

 Na terenie gminy, barszcz Sosnowskiego występuje na ponad 550 arach, największe jego skupiska występują w okolicy wsi Długołęka. W związku z inwazyjnością i zagrożeniem jakie może stanowić, burmistrz Robert Czapla złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)w Szczecinie, o dofinansowanie wykonania oprysków i mechanicznego usunięcia tych roślin.

 Planuje się, że usuwanie roślin rozpocznie się 24 maja a zakończy 31 lipca br. Całkowity koszt akcji, to 13 687 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW wynosi 10 265 zł. (BS)