soltys DlugolekaDługołęka to kolejne sołectwo, które wybrało swego Sołtysa i Radę Sołecką.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwał pracownik Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Na wstępie, dotychczasowy sołtys, podziękował wszystkim zaangażowanym za czteroletnią pracę na rzecz sołectwa.

Omówiona została procedura głosowania, po czym przystąpiono do wyłonienia komisji skrutacyjnej i głosowań.

Na zebranie przybyło 28 mieszkańców, którzy wybrali jednogłośnie na kolejną kadencję sołtysa Jacka Jankowskiego.

W skład Rady Sołeckiej weszli: Jolanta Jankowska, Aleksandra Macała, Monika Szwajłyk, Bożena Mirota i Maria Michalska.

Nowemu „staremu” sołtysowi i nowej Radzie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy dla dobra sołectwa Długołęka. (ps)