Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 

Image00081Burmistrz Robert Czapla podpisał umowę z firmą Facit Usługi Budowlano Remontowe na wymianę wykładzin podłogowych w segmencie, gdzie się mieści Szkoła Podstawowa nr 3. Wymianą objęte będą sale lekcyjne na I piętrze budynku. 415,34 m2. Termin wykonania inwestycji: od 1.07.2019 do 26.08.2019. Koszt inwestycji: 55.816,88 zł.

Jest to kontynuacja dalszych prac, które zostały wykonane w roku ubiegłym. (ps)