Image00081Burmistrz Robert Czapla podpisał umowę z firmą Facit Usługi Budowlano Remontowe na wymianę wykładzin podłogowych w segmencie, gdzie się mieści Szkoła Podstawowa nr 3. Wymianą objęte będą sale lekcyjne na I piętrze budynku. 415,34 m2. Termin wykonania inwestycji: od 1.07.2019 do 26.08.2019. Koszt inwestycji: 55.816,88 zł.

Jest to kontynuacja dalszych prac, które zostały wykonane w roku ubiegłym. (ps)