1Burmistrz Robert Czapla podpisał umowę z firmą HURT DETAL z Nowogardu, na realizację inwestycji, polegającej na wymianie stolarki drzwiowej w salach lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących..

Zakres planowanych robót obejmuje demontaż istniejącej stolarki drzwiowej 18 szt drzwi wraz z ościeżnicami i montaż nowych drzwi i ościeżnic (16 szt. drzwi do sal lekcyjnych, 2 szt do WC). Przewidywany termin wykonania: to dwa miesiące (2) od daty podpisania umowy. Koszt inwestycji: 38.666,60 zł.

Jest to kolejna inwestycja realizowana przez burmistrza Roberta Czaplę w ZSO. Przypomnijmy, że dotychczas została całkowicie wymieniona stolarka okienna.

Ponadto firma Facit Usługi Budowlano Remontowe dokona wymiany wykładzin podłogowych w segmencie, gdzie się mieści liceum. Wymianą objęte będą sale lekcyjne na I piętrze budynku (8 sal lekcyjnych), 432,680 m2. Termin wykonania inwestycji: od 1.07.2019 do 26.08.2019. Koszt inwestycji: 55.508,42 zł. (ps)