2019/05/15_Ostrzyca_wybory
Trwają wybory Sołtysów i do Rad Sołeckich w miejscowościach wiejskich gminy Nowogard. We wtorek, 14 maja br., jako kolejni do urn poszli mieszkańcy sołectwa Ostrzyca.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Na wstępie, dotychczasowa sołtys Ostrzycy, podziękowała i wręczyła pamiątkowe dyplomy członkom swej Rady za czteroletnią pracę na rzecz sołectwa. Kolejną osobą, która zabrała głos był burmistrz Robert Czapla, który przedstawiając zrealizowane inwestycje (remont świetlicy – malowanie i remont pomieszczeń, przeniesienie i rozbudowę placu zabaw), podziękował za dotychczasową współpracę. Omówił też procedurę głosowania, po czym przystąpiono do wyłonienia komisji skrutacyjnej i głosowań.

Na zebranie przybyło 59 mieszkańców, którzy wybrali na kolejną kadencję sołtysa Barbarę Annę Borowiecką.

Kolejnym etapem zebrania był wybór członków rady sołeckiej, którą w wyniku przeprowadzonego głosowania stanowić będą: Anna Kubiak, Ryszard Kwapiszewski, Iwona Grzelak, Paulina Przytulska, Iwona Balbus.

Nowemu „staremu” sołtysowi i nowej Radzie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy dla dobra sołectwa Ostrzyca. (ps)