Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Szanowni Państwo, w trosce o Was, budynek urzędu zostanie wyposażony w nowoczesny defibrylator serca. To sprzęt używany w sytuacji zagrożeń życia, w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, gdy o życiu mogą zdecydować sekundy.

defib

W czwartek (16 maja), ratownik medyczny Artur Pietrzycki, przeprowadzi pokaz użycia tego sprzętu. Warto zobaczyć, jak użyć defibrylatora. Nigdy nie wiadomo, kiedy taka praktyczna wiedza może okazać się potrzebna. Serdecznie Państwa zapraszam: czwartek, godz.11.00 - Plac Wolności.

Robert Czapla

Burmistrz Nowogardu