Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: "Modernizacja Szkoły ZSO - wymiana stolarki - drzwi" II - postępowanie. Termin składania ofert upływa 07.05.2019 o godz. 12:00. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem http://bip.nowogard.pl/strony/10483.dhtml