Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Od ponad ośmiu lat, na polecenie Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

droga Nowogard - Olchowo uzupełnianie i konserwacja oznaczeń na drodze
droga Nowogard - Olchowo uzupełnianie i konserwacja oznaczen na drodze

 

 

 

droga wojewódzka - porządki
droga wojewódzka - porządki

 

 

 

 

molo - czyszczenie, przygotowanie do malowania
molo - czyszczenie, przygotowanie do malowania

 

 

 

mycie ławek miejskich
mycie ławek miejskich

 

 

 

 

pl. Ofiar Katynia - usuwanie zanieczyszczeń
pl. Ofiar Katynia - usuwanie zanieczyszczeń

 

 

 

 

pomost nad jeziorem - czyszczenie po zimie
pomost nad jeziorem - czyszczenie po zimie

 

 

 

 

przedszkole nr 4 - remont sali
przedszkole nr 4 - remont sali

 

 

 

 

ul. Rzeszowskiego - sprzątanie zieleńców
ul. Rzeszowskiego - sprzątanie zieleńców

 

 

 

 

ścieżka rowerowa - sprzątanie zarośniętych poboczy
ścieżka rowerowa - sprzątanie zarośniętych poboczy

 

 

 

 

usuwanie skutków wandalizmu
usuwanie skutków wandalizmu

 

 

 

 

wiosenne porządki na zieleńcach nad jeziorem
wiosenne porządki na zieleńcach nad jeziorem