2014 04 02 lekcja wos 044W środę 2 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim na sali posiedzień Rady odbyła się lekcja Wiedzy o Społeczeństwie.Tą aktywną lekcję prowadził burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z nauczycielką wiedzy o społeczeństwie Ewą Staszak. Jej uczestnikami byli uczniowie z klas III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, którzy poznawali tajniki funkcjonowania samorządu lokalnego.
Młodzież została zapoznana ze strukturą organizacyjną gminy, z zasadami funkcjonowania Rady Miejskiej i jej stałych komisji, pracą burmistrza, jego zadaniami, obowiązkami oraz uprawnieniami, zasadami tworzenia budżetu gminy.

Wyposażeni w odpowiednią wiedzę, uczniowie sami mogli spróbować swoich sił i wybrać przewodniczącego Rady Miejskiej, I zastępce przewodniczącego oraz II przewodniczącego Rady Miejskiej, a następnie uchwalić budżet.

Przewodniczącym młodzieżowej Rady Miejskiej został Piotr Koszela, I zastępcą Dawid Szczesiak a II zastępcą Klaudia Sitarz
Po wybraniu Rady padły propozycje diet dla rady:

 • Obniżenie diety dla Przewodniczącego Rady do 100 zł oraz utrzymanie kwot pozostałych (I i II zastęca 900 zł, radny 700 zł)
 • Podwyższyć o 200% dla wszystkich ( przewodniczący 4500 zł, I i II zastępca 2700 zł, radni 2100 zł)
 • wyrównać diety dla każdego do 1000 zł
 • Radni przegłosowali większością głosów stawkę 100 zl dla Przewodniczącego Rady oraz utrzymanie pozostałych kwot .
 • Po ustaleniu diet, radni rozpoczęli pracę nad uchwałami dotyczącymi rozdysponowania otrzymanego budżetu. Budżet ten wynósił 8mln zł.

Mając do dyspozycji kwotę 8 mln zł na inwestycje, kulture, sport oraz oświate poprzez głosowanie, decydowali na co chcieliby je przeznaczyć. Jak to ma miejsce w rzeczywistości, okazało się, że i uczniowie mają bardzo dużo propozycji na wydanie pieniędzy. Potrzeb było wiele niestety kwota jaką dysponowali nie pozwoliła na zrealizowanie wszystkich projetów.Ostatecznie zagłosowali że nie przekroczą kwoty jaką mają do dyspozycji i przeznaczyli ją na:

 • Siłownia na świerzym powietrzu – 200.000 tys. zł
 • Budowa drogi z Olchowa do Wyszomierza – 2 mln zł
 • Komunikacji miejska do najbliższych miejscowości 200.000 tys. zł
 • Budowa chodnika Nowogard – Karsk – 900.000 tys.zł
 • Ścieżka dookoła jeziora – 3 mln zł
 • Podwyżka dla nauczycieli – ( 450 zł miesięcznie brutto – roczny koszt 500.00 tys. zł.)
 • Dla dzieci na książki – 200.000 tys. zł
 • Parking przy ulicy Warszawskiej – 1 mln zł
 • Obniżenie podatków mieszkaniowych 3%
 • Zaproszenie Krzysztofa Ibisza na majówkę - 50 tys zł

Po zakończeniu głosowań na pytanie czy chcieliby sprawować urząd generalnie odpowiadali, że nie, uzasadniając swą wypowiedź tym, iż jest to praca trudna. Ważnym jednak jest to, że młodzież została zapoznana z treściami programowymi wiedzy o społeczeństwie, ekonomii od strony praktycznej.

2014 04 02 lekcja wos 002

Anna Narkiewicz